رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد
سخنان اخیرا رئیس شورای شهر گرگان در خصوص پیمانکار رسانه ای حامی شهردار گرگان خوب نبود چرا که او نباید لمپنهای تلگرامی را با جامعه اطلاع رسانی استان اشتباه بگیرد .

رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

سخنان اخیرا رئیس شورای شهر گرگان در خصوص پیمانکار رسانه ای حامی شهردار گرگان خوب نبود چرا که او نباید لمپنهای تلگرامی را با جامعه اطلاع رسانی استان اشتباه بگیرد .
رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

باران فیلم

از دعوت”بی اجازه” به کانال و گروه های تبلیغاتی تلگرام جلوگیری کنید + آموزش

اگر شما هم از دعوت های تلگرام به گروه های تبلیغاتی و کانال ها خسته شده اید این گزارش را تا انتها بخوانید.

سایت خبری زندگی

میهن دانلود