کانال “فرزندان خمینی کبیر” در تلگرام

ائتلاف اصول گرایان با هدف تبیین مکتب امام خمینی(ره) و تشریح فعالیت های انتخاباتی پیروان واقعی امام راحل، کانال تلگرامی فرزندان خمینی کبیر را راه اندازی کرد.

اخبر جهان

موزیک جوان

کانال “فرزندان خمینی کبیر” در تلگرام راه اندازی شد

مرصادنیوز: ائتلاف اصول گرایان با هدف تبیین مکتب امام خمینی(ره) و تشریح فعالیت های انتخاباتی پیروان واقعی امام راحل، کانال تلگرامی فرزندان خمینی کبیر را راه اندازی کرد.

اخبر جهان