امنیت ایرانسلی! / کاریکاتور

امنیت ایرانسلی! / کاریکاتور
در حاشیه افشاشدن اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در تلگرام، ابولفضل رحیمی، این کارتون را در کانال نیش خط منتشر کرد.

امنیت ایرانسلی! / کاریکاتور

در حاشیه افشاشدن اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در تلگرام، ابولفضل رحیمی، این کارتون را در کانال نیش خط منتشر کرد.
امنیت ایرانسلی! / کاریکاتور

استخدام