خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران
واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
موبنا – رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و برخورد زننده دیگر تعجب نمی کنم و این …

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
موبنا – رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و برخورد زننده دیگر تعجب نمی کنم و این …
خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

فروش بک لینک

عکس:خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

عکس:خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران
واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.

رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش …

عکس:خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.

رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش …
عکس:خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به دلیل توهین کاربران

فروش بک لینک

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران
خلیج فارس: واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و …

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

خلیج فارس: واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و …
خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

خرید بک لینک

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اقدامات هنجارشکنانه در فضای مجازی

با شروع ایام الله دهه فجر و نزدیک شدن به راهپیمایی ۲۲ بهمن، گروه های ضد انقلاب و مخالفین خارج نشین با کمک عوامل داخلی خود، کمپین هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سایت بالاترین و شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی کرده اند.

دانلود فیلم

ورزشی