» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497
» » تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

کشور: Iran
نام: شرکت پیروز پیک

تاریخ: 1395/06/02

آدرس:
تهران

تلفن: 09901692094
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
masoudabdi738@gmail.com

» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

» » تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

کشور: Iran
نام: شرکت پیروز پیک

تاریخ: 1395/06/02

آدرس:
تهران

تلفن: 09901692094
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
masoudabdi738@gmail.com
» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی ) و 6 ماهه انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

اتوبیوگرافی

» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497
» » تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

کشور: Iran
نام: شرکت پیروز پیک

تاریخ: 1395/05/27

آدرس:
تهران

تلفن: 09901692094
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
masoudabdi738@gmail.com

» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

» » تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

کشور: Iran
نام: شرکت پیروز پیک

تاریخ: 1395/05/27

آدرس:
تهران

تلفن: 09901692094
فکس:

آدرس پست الکترونیک:
masoudabdi738@gmail.com
» تامین و فروش انواع کالاهای مجاز خارجی و داخلی از جمله انواع خودرو مواد غذائی شکر برنج فراودده های نفتی قیر و سایر کالا ها در مقابل ال سی یوزانس ریالی ( داخلی و 6 ماهه) انجام می شود . ( ضمنا کالاهای خارجی پشت گمرکات کشور تحویل می گردند ) با سپاس عبدی شماره همراه تلگرام واتس اچ 09901692094 و نیز همراه 09109220497

ganool review

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه – اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه – اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟
به گزارش هشدارنیوز به نقل از میزان، یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ… حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری …

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه – اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

به گزارش هشدارنیوز به نقل از میزان، یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ… حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری …
تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه – اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

بک لینک رنک 1

تکنولوژی جدید

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه / اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه / اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟
به گزارش  ذاکر خبر ،  یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ… حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری امنیت می …

تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه / اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

به گزارش  ذاکر خبر ،  یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ… حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری امنیت می …
تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه / اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟

فروش بک لینک

دانلود فیلم با لینک مستقیم

آپدیت جدید تلگرام همراه با 7 ویژگی های جالب

آپدیت جدید تلگرام همراه با 7 ویژگی های جالب
به گزارش هوش نیوز به نقل از دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پیام رسان تلگرام یک مسنجر پیام رسانی با تمرکز بر سرعت و دارای امنیت بالاست که شما در این گزارش می توانید با جدید ترین نسخه پیام رسان تلگرام همراه با ویژگی های منحصر به فرد آن آشنا شوید.
برخی از ویژگی های آپدیت جدید تلگرام:
 1. تلگرام برای اینکه تصویری از این تغییرات جدید به ما نشان دهد ربات های @music / @youtube / @foursquare و @sticker را معرفی کرده است.شما می توانید به راحتی به ربات ها با قابلیت های بسیار جالب …

آپدیت جدید تلگرام همراه با 7 ویژگی های جالب

به گزارش هوش نیوز به نقل از دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پیام رسان تلگرام یک مسنجر پیام رسانی با تمرکز بر سرعت و دارای امنیت بالاست که شما در این گزارش می توانید با جدید ترین نسخه پیام رسان تلگرام همراه با ویژگی های منحصر به فرد آن آشنا شوید.
برخی از ویژگی های آپدیت جدید تلگرام:
 1. تلگرام برای اینکه تصویری از این تغییرات جدید به ما نشان دهد ربات های @music / @youtube / @foursquare و @sticker را معرفی کرده است.شما می توانید به راحتی به ربات ها با قابلیت های بسیار جالب …
آپدیت جدید تلگرام همراه با 7 ویژگی های جالب

خرید بک لینک

موزیک سرا

کیهان بچه ها، مسابقه عکاسی با تلفن همراه برگزار می کند(اخبار ادبی و هنری)

همه علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این مسابقه عکس های خود را با موضوع راهپیمایی 22بهمن، با ذکر مشخصات عکس (محل و زمان عکاسی) همراه با نام و نام خانوادگی و شماره تماس ارسال کنند.
عکس ها و مشخصات آنها باید از طریق شبکه مجازی تلگرام به نشانی keyhanbacheha@یا به ایمیل اختصاصی کیهان بچه ها به نشانی keyhanbacheha@gmail.com ارسال شوند.
آخرین مهلت ارسال آثار برای این مسابقه تا پایان بهمن امسال است.
به برگزیده های مسابقه عکاسی با تلفن همراه از طرف کیهان بچه ها جوایزی اهدا خواهد شد.

اس ام اس

آخرین اخبار ورزشی