نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام
محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات نامه ای را که آن را «چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام» نامیده خطاب به پاول دورف منتشر کرده است. مدیرعامل آپارات در این نامه که روی وبلاگش منتشر شده محدودیت ها و مشکلاتی که این روزها به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی با آ ن درگیر است را دستمایه مقایسه با شبکه اجتماعی خارجی قرار داده که چون خارج از ایران قرار دارد با هیچ کدام از این مشکلات مواجه نیست. این نامه را در ادامه می خوانید :

نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات نامه ای را که آن را «چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام» نامیده خطاب به پاول دورف منتشر کرده است. مدیرعامل آپارات در این نامه که روی وبلاگش منتشر شده محدودیت ها و مشکلاتی که این روزها به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی با آ ن درگیر است را دستمایه مقایسه با شبکه اجتماعی خارجی قرار داده که چون خارج از ایران قرار دارد با هیچ کدام از این مشکلات مواجه نیست. این نامه را در ادامه می خوانید :
نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

مرکز فیلم

انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام!

در پی انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام، فرماندار اسفراین با صدور اطلاعییه ای این اقدام را غیرقانونی و جرم اعلام کرد و درهمین حال یک مقام مسئول از شناسایی و دستگیری عوامل انتشار دهنده این نامه محرمانه خبر داد.
به گزارش ایرنا ، روز پنجشنبه متن نامه محرمانه شورای تامین شهرستان اسفراین خطاب به نامزدان انتخابات مبنی بر مخالفت این شورا با درخواست جابجایی محل سخنرانی نامزدان انتخابات در آخرین شب تبلیغات و تاکید بر اینکه عواقب هرگونه تخلف از این مصوبه را متوجه نامزدان و روسای ستاد آنان کرده …

موسیقی روز

ابزار رسانه