از ترس داعشی ها گوش بریده ام را خوردم +عکس

از ترس داعشی ها گوش بریده ام را خوردم +عکس
رکنا: امام جماعت مسجد اموی دمشق، سرگذشت شنیدنی خود را پس از ربوده شدن به دست داعش در یک برنامه تلویزیونی نقل کرد.
شیخ مأمون رحمه، امام جماعت مسجد اموی دمشق، که سرگذشت شنیدنی خود پس از ربوده شدن به دست داعش را در یک برنامه تلویزیونی نقل می کرد، در بخشی از سخنانش گفت عناصر داعش پس از بریدن گوشش، او را مجبور کرده اند که آن را بخورد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

از ترس داعشی ها گوش بریده ام را خوردم +عکس

رکنا: امام جماعت مسجد اموی دمشق، سرگذشت شنیدنی خود را پس از ربوده شدن به دست داعش در یک برنامه تلویزیونی نقل کرد.
شیخ مأمون رحمه، امام جماعت مسجد اموی دمشق، که سرگذشت شنیدنی خود پس از ربوده شدن به دست داعش را در یک برنامه تلویزیونی نقل می کرد، در بخشی از سخنانش گفت عناصر داعش پس از بریدن گوشش، او را مجبور کرده اند که آن را بخورد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
از ترس داعشی ها گوش بریده ام را خوردم +عکس