حمله ایرانیان به اینستاگرام اردوغان + عکس

حمله ایرانیان به اینستاگرام اردوغان + عکس
در پی حضور نظامیان در خیابان های ترکیه برخی از کاربران ایرانی به اینستاگرام اردوغان رفتند و این صفحه را کامنت باران کردند؛ حجم وسیعی از کامنت های فارسی در این صفحه توهین و مابقی طنز و یا در نکوهش این اقدام است.
گفتنی است پیش از این هم اینستاگرام چهره های معروف و سیاسی جهان شاهد حضور برخی از کاربران فارسی زبان بوده است.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

حمله ایرانیان به اینستاگرام اردوغان + عکس

در پی حضور نظامیان در خیابان های ترکیه برخی از کاربران ایرانی به اینستاگرام اردوغان رفتند و این صفحه را کامنت باران کردند؛ حجم وسیعی از کامنت های فارسی در این صفحه توهین و مابقی طنز و یا در نکوهش این اقدام است.
گفتنی است پیش از این هم اینستاگرام چهره های معروف و سیاسی جهان شاهد حضور برخی از کاربران فارسی زبان بوده است.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
حمله ایرانیان به اینستاگرام اردوغان + عکس

اخبار جهان

حرکت ناجوانمردانه اینستاگرام برای تلگرام! +عکس

مدیران اینستاگرام درحرکتی ناجوانمردانه لینک های به اشتراک گذاشته شده کاربرانش به تلگرام را فیلتر کردند.

اتومبیل

شهرداری