شوخی و طعنه مدیر آپارات با تلگرام

شوخی و طعنه مدیر آپارات با تلگرام
پرشین خودرو: محمد جواد شکوری، مدیر سایت آپارات، رنجنامه ای از فشارهای وارده بر تیم آپارات را به رشته تحریر درآورده و یا عنوان “چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام ” در وبلاگش منتشر کرده است که می خوانید:

شوخی و طعنه مدیر آپارات با تلگرام

پرشین خودرو: محمد جواد شکوری، مدیر سایت آپارات، رنجنامه ای از فشارهای وارده بر تیم آپارات را به رشته تحریر درآورده و یا عنوان “چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام ” در وبلاگش منتشر کرده است که می خوانید:
شوخی و طعنه مدیر آپارات با تلگرام

شبکه خانگی

شوخی با خبر

شوخی با خبر
شوخی با خبر: شهرداری منطقه چهار کاشان در نوروز امسال سطح 100هزار متر مربع از معابر این منطقه را آسفالت کرد.
🔻آقای شهردار ، شما در منطقه تان معبر و خیابانی به نام بهارستان ندارید ؟!

شوخی با خبر: شهردار کاشان گفت،شهرداری کاشان برای بانوان شاغلی که نیاز به استراحت هم دارند برنامه دارد …
🔻آقای شهردار، دیر به فکر افتادید، تلگرام را طراحی کردند برای همین …

شوخی با خبر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی …

شوخی با خبر

شوخی با خبر: شهرداری منطقه چهار کاشان در نوروز امسال سطح 100هزار متر مربع از معابر این منطقه را آسفالت کرد.
🔻آقای شهردار ، شما در منطقه تان معبر و خیابانی به نام بهارستان ندارید ؟!

شوخی با خبر: شهردار کاشان گفت،شهرداری کاشان برای بانوان شاغلی که نیاز به استراحت هم دارند برنامه دارد …
🔻آقای شهردار، دیر به فکر افتادید، تلگرام را طراحی کردند برای همین …

شوخی با خبر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی …
شوخی با خبر

بک لینک

شوخی جالب گزارشگر تلویزیون با شوت سنگین کامیابی نیا

گزارشگر فوتبال با کمال شوخی کرده و در تلگرام برای او به طنز نوشته « هزینه توپ و تور پاره شده را سازمان لیگ از قراردادت کم می کنه !!»

دانلود ها پلاس

خرم خبر

شوخی استیکری دختر دانش آموز با معلم

دختر دانش آموز که عکس های خانم معلم را به استیکر تبدیل کرده و در تلگرام منتشر کرده بود، نمی دانست شوخی او باعث دردسرش می شود.

خبرگذاری اصفحان

مجله اینترنتی