تکذیب حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر

تکذیب حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است.
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.

تکذیب حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر

یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است.
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.
تکذیب حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر

خبر دانشجویی

سیستم اطلاع رسانی

پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی
به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، در ادامه دیدارهای دوستانه ملی، شب گذشته 4 دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها ایرلند شمالی میزبان اسلونی بود که توانست میهمانش را با یک گل مغلوب کند.
نتایج دیگر دیدارها به شرح زیر است:
مولداوی یک – آندروا صفر
لیختن اشتاین 2 – جزایر فارو 3
اوکراین یک – ولز صفر

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews

پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، در ادامه دیدارهای دوستانه ملی، شب گذشته 4 دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها ایرلند شمالی میزبان اسلونی بود که توانست میهمانش را با یک گل مغلوب کند.
نتایج دیگر دیدارها به شرح زیر است:
مولداوی یک – آندروا صفر
لیختن اشتاین 2 – جزایر فارو 3
اوکراین یک – ولز صفر

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews
پیروزی خانگی ایرلند شمالی مقابل اسلونی

world press news

قدیر نیوز

حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر تکذیب شد

حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر تکذیب شد
به گزارش ایران خبر ،یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است.
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.

حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر تکذیب شد

به گزارش ایران خبر ،یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است.
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.
حضور ارتش کره شمالی در عملیات تدمر تکذیب شد

اتومبیل

باران دانلود

تکذیب حضور ارتش کره شمالی در تدمر

تکذیب حضور ارتش کره شمالی در تدمر
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است. 
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.

تکذیب حضور ارتش کره شمالی در تدمر

یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است.
یک منبع اگاه در لشکر فاطمیون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ادعای اخیر یکی از کانال های تلگرام مبنی بر حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی اظهار داشت : این موضوع کاملا دروغ است. 
وی افزود: فقط ارتش روسیه از زمین و هوا از ارتش سوریه و نیروهای لشکر فاطمیون پشتیبانی کرد.
تکذیب حضور ارتش کره شمالی در تدمر

دانلود آهنگ جدید

خبر اسلامی