نباید برده شبکه های مجازی شویم

نباید برده شبکه های مجازی شویم
“نباید برده تلگرام باشیم، زیرا آنها تمام زندگی مردم را تحت نظر دارند؛ چرا عزم جدی برای مبارزه و مقابله با آنها وجود ندارد؟ باید گفت که این درد، بی درمان نیست و درآمدهای دولت از اینترنت و این فضاها ارزش آن را ندارد که خود را درگیر این شبکه ها کنیم.”

نباید برده شبکه های مجازی شویم

“نباید برده تلگرام باشیم، زیرا آنها تمام زندگی مردم را تحت نظر دارند؛ چرا عزم جدی برای مبارزه و مقابله با آنها وجود ندارد؟ باید گفت که این درد، بی درمان نیست و درآمدهای دولت از اینترنت و این فضاها ارزش آن را ندارد که خود را درگیر این شبکه ها کنیم.”
نباید برده شبکه های مجازی شویم

ganool review

آیا شبکه های اجتماعی، فاحشه خانه مجازی است؟

آیا شبکه های اجتماعی، فاحشه خانه مجازی است؟
همین رسانه های اصولگرای منتقد شبکه های اجتماعی عموما در تلگرام کانال های چند ده هزار نفری دارند و با وجود احتمال بروز فساد در شبکه های اجتماعی، نتوانسته اند از خیل عظیم مخاطبان تلگرام چشم پوشی کنندتا مبادا مخاطبان شان با حضور در آن فضای ضداخلاقی تلگرام به فسادی دچار شوند.

صدای ایران – هر روز لینک های مشابهی از این دست به وفور بر روی سطح اول پایگاه های خبری و تحلیلی اصولگرا دیده می شود. خبرهایی که سعی دارند بیش از هرچیز تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام را عامل فساد و فحشا در کشور بدانند. واقعیت اما به …

آیا شبکه های اجتماعی، فاحشه خانه مجازی است؟

همین رسانه های اصولگرای منتقد شبکه های اجتماعی عموما در تلگرام کانال های چند ده هزار نفری دارند و با وجود احتمال بروز فساد در شبکه های اجتماعی، نتوانسته اند از خیل عظیم مخاطبان تلگرام چشم پوشی کنندتا مبادا مخاطبان شان با حضور در آن فضای ضداخلاقی تلگرام به فسادی دچار شوند.

صدای ایران – هر روز لینک های مشابهی از این دست به وفور بر روی سطح اول پایگاه های خبری و تحلیلی اصولگرا دیده می شود. خبرهایی که سعی دارند بیش از هرچیز تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام را عامل فساد و فحشا در کشور بدانند. واقعیت اما به …
آیا شبکه های اجتماعی، فاحشه خانه مجازی است؟

خرید بک لینک

موسیقی

تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مساله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان با وجود اینکه در گذشته به طور معمول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد، دولت جدید تلاش های متعددی کرده تا فعالیت این شبکه ها در ایرا …

تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مساله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان با وجود اینکه در گذشته به طور معمول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد، دولت جدید تلاش های متعددی کرده تا فعالیت این شبکه ها در ایرا …
تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

فروش بک لینک

wolrd press news

سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها …

سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها …
سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

بک لینک رنک 8

دانلود سریال و آهنگ

بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.

بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.
بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

بک لینک رنک 6

خبر جدید

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اقدامات هنجارشکنانه در فضای مجازی

با شروع ایام الله دهه فجر و نزدیک شدن به راهپیمایی ۲۲ بهمن، گروه های ضد انقلاب و مخالفین خارج نشین با کمک عوامل داخلی خود، کمپین هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سایت بالاترین و شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی کرده اند.

دانلود فیلم

ورزشی