سازنده ربات تلگرام اطلاعات کاربران ایرانسل دستگیر شد

سازنده ربات تلگرام اطلاعات کاربران ایرانسل دستگیر شد
سازنده ی ربات تلگرام که اطلاعات مشترکان ایرانسل را در اختیار کاربران این پیام رسان می گذاشت، توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد. این ربات، اطلاعاتی که ۳ سال قبل توسط یکی از کارمندان نهادهای دولتی منتشر شده بود را به راحتی در اختیار کاربران تلگرام می گذاشت.

سازنده ربات تلگرام اطلاعات کاربران ایرانسل دستگیر شد

سازنده ی ربات تلگرام که اطلاعات مشترکان ایرانسل را در اختیار کاربران این پیام رسان می گذاشت، توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد. این ربات، اطلاعاتی که ۳ سال قبل توسط یکی از کارمندان نهادهای دولتی منتشر شده بود را به راحتی در اختیار کاربران تلگرام می گذاشت.
سازنده ربات تلگرام اطلاعات کاربران ایرانسل دستگیر شد

میهن دانلود