بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.

بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.
بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

سپهر نیوز

تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در بلوار دریای گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام +تصاویر

عبور از کنار موتورسیکلت سنگین با سرعت زیاد و صدای گوش خراش آن هم در حال تک چرخ زدن دلهره شدیدی در دلم ایجاد می کند و از دست این افراد به ستوه آمده ام.

سیستم اطلاع رسانی

ماشین های جدید