تلگرام همچنان بی رقیب می تازد!

تلگرام همچنان بی رقیب می تازد!
طبق نتیجه به عمل آمده از یک تحقیقی، در بعضی از کشورها، مثل کره جنوبی و اندونزی، اپلیکیشن بومی و ساخته طراحان همان کشور، غالب هستند. اما مثلاً تلگرام که یک اپلیکیشن روسی محسوب می شود در کشور زادگاهش غالب نیست! بلکه فقط در ایران و ازبکستان غالب است.

تلگرام همچنان بی رقیب می تازد!

طبق نتیجه به عمل آمده از یک تحقیقی، در بعضی از کشورها، مثل کره جنوبی و اندونزی، اپلیکیشن بومی و ساخته طراحان همان کشور، غالب هستند. اما مثلاً تلگرام که یک اپلیکیشن روسی محسوب می شود در کشور زادگاهش غالب نیست! بلکه فقط در ایران و ازبکستان غالب است.
تلگرام همچنان بی رقیب می تازد!

پایگاه خبری مبارز

تلگرام دشمن نیست رقیب است

تلگرام دشمن نیست رقیب است
| شایان ربیعی|
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است و مسائل جامعه ایرانی را با تکیه بر الگوهای معرفتی مطالعات فرهنگی تحلیل می کند. از این رو به رسمیت شناختن «انتخاب» افراد و «خواست» آنان نقطه ثقل پاسخ های او درباره مسائل مختلف جامعه است. دکتر آزاد در این گفت وگو عدم آگاهی از تحولات اخیر جامعه ایران و عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین ارتباطی را علت اصلی اتخاذ تصمیم هایی می داند که منجر به محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید می شوند.
آقای دکتر اخیرا شورایعالی فضای …

تلگرام دشمن نیست رقیب است

| شایان ربیعی|
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است و مسائل جامعه ایرانی را با تکیه بر الگوهای معرفتی مطالعات فرهنگی تحلیل می کند. از این رو به رسمیت شناختن «انتخاب» افراد و «خواست» آنان نقطه ثقل پاسخ های او درباره مسائل مختلف جامعه است. دکتر آزاد در این گفت وگو عدم آگاهی از تحولات اخیر جامعه ایران و عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین ارتباطی را علت اصلی اتخاذ تصمیم هایی می داند که منجر به محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید می شوند.
آقای دکتر اخیرا شورایعالی فضای …
تلگرام دشمن نیست رقیب است

ganool review

با رقیب جدی تلگرام آشنا شوید + آموزش

شما می توانید با اپلیکیشن ringID، با پایین ترین سرعت اینترنت بهترین پیام های تصویری با کیفیت HD را در کمترین زمان ممکن برای دوستانتان ارسال کنید.

کیمیا دانلود

دانلود نرم افزار

با رقیب جدی تلگرام آشنا شوید

شما می توانید با اپلیکیشن ringID ، با پایین ترین سرعت اینترنت بهترین پیام های تصویری با کیفیت HD را در کمترین زمان ممکن برای دوستانتان ارسال کنید.

پرس نیوز

تکست آهنگ