مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند
فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

خرید بک لینک

اس ام اس جدید

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند
کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
به گزارش خبرآنلاین، بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.

بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.

جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را …

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
به گزارش خبرآنلاین، بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.

بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.

جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را …
مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

خرید بک لینک

تلگرام

رضایت دارند که عکس می فرستند؟ / پلیس فتا حواسش به اینجا نیست! / عکس

گاهی این تصاویر از اینستاگرام به شبکه های پیام رسانی مانند تلگرام هم راه پیدا می کند و در گروه های مختلف همراه با متن های تمسخر آمیز یا خلاف اخلاق دست به دست می شود و گاهی حتی کار به نظر دادن درباره جزئیات اعضا و جوارح صاحبان عکس ها می رسد که می تواند به راحتی مشکلات اساسی در زندگی خانوادگی افراد ایجاد کند.

میهن دانلود