ناگفته های زن شوهر دار از ارتباط با راننده خودروی مشکی در بیابان +تصویر

ناگفته های زن شوهر دار از ارتباط با راننده خودروی مشکی در بیابان +تصویر
پس از آن که من به اتهام رابطه نامشروع زندانی شدم همسرم نیز برای انتقام از من به خیانت روی آورد. این در حالی بود که او از طریق تلگرام با راننده خودروی مشکی آشنا شده بود و…
این ها بخشی از اعترافات مرد ۳۲ ساله ای است که به اتهام قتل همسرش در مشهد دستگیر شد. این مرد جوان صبح روز گذشته توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل وقوع جنایت هدایت شد تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد، چگونگی قتل همسرش را تشریح کند.
او پس از تفهیم اتهام توسط قاضی «سید جواد حسینی» مقابل دوربین قوه قضاییه ایستا …

ناگفته های زن شوهر دار از ارتباط با راننده خودروی مشکی در بیابان +تصویر

پس از آن که من به اتهام رابطه نامشروع زندانی شدم همسرم نیز برای انتقام از من به خیانت روی آورد. این در حالی بود که او از طریق تلگرام با راننده خودروی مشکی آشنا شده بود و…
این ها بخشی از اعترافات مرد ۳۲ ساله ای است که به اتهام قتل همسرش در مشهد دستگیر شد. این مرد جوان صبح روز گذشته توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل وقوع جنایت هدایت شد تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد، چگونگی قتل همسرش را تشریح کند.
او پس از تفهیم اتهام توسط قاضی «سید جواد حسینی» مقابل دوربین قوه قضاییه ایستا …
ناگفته های زن شوهر دار از ارتباط با راننده خودروی مشکی در بیابان +تصویر

شهر خبر