ریپورتم 15 تا استیکر بفرست /ترفند

ریپورتم 15 تا استیکر بفرست /ترفند
اگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی شما بعنوان اسپم یا مزاحم شناخته شده اید.

ریپورتم 15 تا استیکر بفرست /ترفند

اگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی شما بعنوان اسپم یا مزاحم شناخته شده اید.
ریپورتم 15 تا استیکر بفرست /ترفند

خرید بک لینک