انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه
ماجرای انتقال سرورهای نرم افزارها و سرویس های خارجی به داخل کشور مدت زیادی نیست که بر سر زبان ها افتاده. البته مشخص نیست ایده انتقال سرورهای نرم افزارهای خارجی به ایران توسط چه شخص یا نهادی مطرح شده اما می توان گفت در روزها و ماه های اخیر این خواسته به دفعات بسیار زیاد از زبان شخصیت ها و مدیران مختلف شنیده شده است. اما این کار با چه هدفی انجام می شود و چه مزایایی برای کاربران ایرانی دارد؟ با سخت افزار همراه باشید.

انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

ماجرای انتقال سرورهای نرم افزارها و سرویس های خارجی به داخل کشور مدت زیادی نیست که بر سر زبان ها افتاده. البته مشخص نیست ایده انتقال سرورهای نرم افزارهای خارجی به ایران توسط چه شخص یا نهادی مطرح شده اما می توان گفت در روزها و ماه های اخیر این خواسته به دفعات بسیار زیاد از زبان شخصیت ها و مدیران مختلف شنیده شده است. اما این کار با چه هدفی انجام می شود و چه مزایایی برای کاربران ایرانی دارد؟ با سخت افزار همراه باشید.
انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

دانلود آهنگ جدید

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور
ساعهت24-بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد کاربران این شبکه را ایرانی ها تشکیل می دهند. به نحوی که کاربران ایرانی از طریق وب ۴۴.۳ درصد و از طریق موبایل ۸۰.۵ درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان هستند.

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

ساعهت24-بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد کاربران این شبکه را ایرانی ها تشکیل می دهند. به نحوی که کاربران ایرانی از طریق وب ۴۴.۳ درصد و از طریق موبایل ۸۰.۵ درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان هستند.
انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

wolrd press news