طعنه اصلاح طلبان به شهردار آمل !+عکس

طعنه اصلاح طلبان به شهردار آمل !+عکس
هراز نو : کانال تلگرام آمل کلام که منتسب به جوانان اصلاح طلب آمل است با انتشار تصویری از یک مجتمع 11 طبقه در خیابان شیخ فضل الله نوری در آمل نوشت:
ساختمان ۱۱طبقه ای که محصول #رانت باشدفرقی برایش نمی کند که در #معبر ۱۰متری در کنار ساختمان های ۱ الی ۲طبقه، سر از خاک برآورد. (۱۰متری اول خیابان نور)
تبریک به آقای شهردار خدمتگزار(‼️)

طعنه اصلاح طلبان به شهردار آمل !+عکس

هراز نو : کانال تلگرام آمل کلام که منتسب به جوانان اصلاح طلب آمل است با انتشار تصویری از یک مجتمع 11 طبقه در خیابان شیخ فضل الله نوری در آمل نوشت:
ساختمان ۱۱طبقه ای که محصول #رانت باشدفرقی برایش نمی کند که در #معبر ۱۰متری در کنار ساختمان های ۱ الی ۲طبقه، سر از خاک برآورد. (۱۰متری اول خیابان نور)
تبریک به آقای شهردار خدمتگزار(‼️)
طعنه اصلاح طلبان به شهردار آمل !+عکس

تلگرام