3 پیام رسان ایرانی در راهند

3 پیام رسان ایرانی در راهند
سعیده علیپور
هفته ای که گذشت، دبیر شورای عالی فضای مجازی از راه اندازی سه شبکه پیام رسان داخلی خبر داد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، این شورا درحال مذاکره با بخش خصوصی است تا اقدام به راه اندازی کنسرسیومی برای شبکه اجتماعی کند که درصورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات به زودی سه شرکت داخلی با توانایی جذب بیش از 10 میلیون مشترک در فضای مجازی فعال خواهند شد.
درحال حاضر فعال ترین پیام رسان داخلی با عضویت حدود 22 میلیون ایرانی، تلگرام است. تلگرام متعلق به یک شرکت با مدیریت دو برادر روسی است که سرور یا محل …

3 پیام رسان ایرانی در راهند

سعیده علیپور
هفته ای که گذشت، دبیر شورای عالی فضای مجازی از راه اندازی سه شبکه پیام رسان داخلی خبر داد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، این شورا درحال مذاکره با بخش خصوصی است تا اقدام به راه اندازی کنسرسیومی برای شبکه اجتماعی کند که درصورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات به زودی سه شرکت داخلی با توانایی جذب بیش از 10 میلیون مشترک در فضای مجازی فعال خواهند شد.
درحال حاضر فعال ترین پیام رسان داخلی با عضویت حدود 22 میلیون ایرانی، تلگرام است. تلگرام متعلق به یک شرکت با مدیریت دو برادر روسی است که سرور یا محل …
3 پیام رسان ایرانی در راهند

car