11 متهم تروریستی در مالزی پای میز محاکمه

11 متهم تروریستی در مالزی پای میز محاکمه
به گزارش ایرنا، یک فعال در عرصه بیمه مالزی به اتهام حمایت از فعالیت های تروریستی و در اختیار داشتن اقلام مرتبط با گروه تکفیری داعش در یکی از دادگاه های این کشور محاکمه شد.
‘فازار نور محمد رضوان’ متهم به تهدید مردم مالزی از طریق نرم افزار تلگرام شد.
به نوشته تارنمای روزنامه ‘استار’، این فرد 32 ساله این جرم را در ماه های آوریل (اواخر فروردین) و ژوئن (خرداد) مرتکب شده بود.
این دادگاه همچنین فرد دیگری به نام ‘محمد عصرالمحمد’ را نیز به دلیل استفاده از نرم افزار ‘تلگرام’ که به وسیله آن قصد تهدید عموم مردم …

11 متهم تروریستی در مالزی پای میز محاکمه

به گزارش ایرنا، یک فعال در عرصه بیمه مالزی به اتهام حمایت از فعالیت های تروریستی و در اختیار داشتن اقلام مرتبط با گروه تکفیری داعش در یکی از دادگاه های این کشور محاکمه شد.
‘فازار نور محمد رضوان’ متهم به تهدید مردم مالزی از طریق نرم افزار تلگرام شد.
به نوشته تارنمای روزنامه ‘استار’، این فرد 32 ساله این جرم را در ماه های آوریل (اواخر فروردین) و ژوئن (خرداد) مرتکب شده بود.
این دادگاه همچنین فرد دیگری به نام ‘محمد عصرالمحمد’ را نیز به دلیل استفاده از نرم افزار ‘تلگرام’ که به وسیله آن قصد تهدید عموم مردم …
11 متهم تروریستی در مالزی پای میز محاکمه

خرید بک لینک رنک 6

bluray movie download