یک هفته با آی تی: از مسترکارت تا تلگرام

یک هفته با آی تی: از مسترکارت تا تلگرام
ایران نوشت: در این هفته فعال بودن کارت های اعتباری مسترکارت در ایران از سوی شرکت پست ایران خبرساز شد.

یک هفته با آی تی: از مسترکارت تا تلگرام

ایران نوشت: در این هفته فعال بودن کارت های اعتباری مسترکارت در ایران از سوی شرکت پست ایران خبرساز شد.
یک هفته با آی تی: از مسترکارت تا تلگرام

فانتزی