یادداشت تلگرامی وزیر بهداشت درباره سفر به ایتالیا

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در یادداشتی با عنوان “قلبها بزرگترین و بهترین سرزمین برای حکومتند” در کانال تلگرام، درباره جریان سفرش با رییس جمهور به ایتالیا نوشت.

آهنگ جدید

استخدام ایران