گناهانی از جنس تلگرام !

تلگرام چیست؟ تلگرام صرفاً یک فضای مجازی معمولی نیست، بلکه فضایی است که انسان در ذهن خودش ساخته است.
عبدالکریم خالکی/کارشناس ارشد کلام اسلامی – بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

در جامعه بین افراد، روابطی وجود دارد (مانند مالکیت) که با چشم دیده نمی شوند و اعتباری و ذهنی هستند. مثلاً می گوییم که من مالک این ماشین هستم اما در واقع فقط من و این ماشین وجود دارند و مالکیت من نسبت به ماشین وجود ندارد. به همین شکل روابطی بین انسان ها برقرار شده است تا جامعه سامان بیابد اما در واقع خود این روابط چیزهایی …

free download movie

تلگرام