گفت وگوی جالب کاربر تلگرام با کرباسچی+ عکس

یکی از کاربران تلگرام بعد از اینکه با کرباسچی ارتباط برقرار کرد و مفاسد اقتصادی وی را یادآوری کرد، بدون هیچ پاسخی بلافاصله توسط دبیرکل حزب کارگزارن مسدود شد.

گوشی

آخرین اخبار ورزشی