گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته

گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته
کانال تلگرام 598: گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته:
-آقای روحانی در نشست تلویزیونی شب گذشته به فساد اشاره کردند و گفتند؛ باید با فساد و رانت مبارزه کنیم،
 (اما نگفتند چرا برادر خودِ او که عامل نصب بسیاری از مفسدان اقتصادی است، همچنان در دولت حضور دارد!)
-آقای روحانی از کاهش نرخ تورم(روی نمودار) سخن گفتند،
 (اما از تعطیل شدن 60 درصد واحد های تولیدی، تعطیلی پی در پی کارخانه ها و کاهش قدرت خرید مردم سخن نگفتند!)
-آقای روحانی به جمعیت 11 میلیونی فارغ التحصیلان دانشگاهی اشار …

گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته

کانال تلگرام 598: گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته:
-آقای روحانی در نشست تلویزیونی شب گذشته به فساد اشاره کردند و گفتند؛ باید با فساد و رانت مبارزه کنیم،
 (اما نگفتند چرا برادر خودِ او که عامل نصب بسیاری از مفسدان اقتصادی است، همچنان در دولت حضور دارد!)
-آقای روحانی از کاهش نرخ تورم(روی نمودار) سخن گفتند،
 (اما از تعطیل شدن 60 درصد واحد های تولیدی، تعطیلی پی در پی کارخانه ها و کاهش قدرت خرید مردم سخن نگفتند!)
-آقای روحانی به جمعیت 11 میلیونی فارغ التحصیلان دانشگاهی اشار …
گفته ها و ناگفته های آقای رئیس جمهور در نشست تلویزیونی شب گذشته

عکس