گزارش اینستاگرامی خانم رئیس

به گزارش جام نیوز ، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ی خود از اقدام برای حمایت از رودخانه ها گفته است.
متن پست وی به شرح زیر است:
گزارش معصومه ابتکار در روز «اقدام برای رودخانه ها»
معصومه ابتکار در کانال تلگرام ش نوشت: 14 مارس مصادف با 24 اسفند روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه ها و مقابله با سدسازی نام گرفته و به این بهانه مردم خواستار بهبود سیاست ها و شیوه تصمیم گیری مسئولان برای استفاده مناسب از آب و انرژی می شوند. متاسفانه علاوه بر افزایش …

استخدام

اسکای نیوز