گزارش ابتکار از روند احیای پهنه های آبی کشور

معصومه ابتکار در تلگرام خود با گزارشی ار روحد احیای تالاب گاوخونی اظهار کرد: بخشی از تالاب گاوخونی امسال پس از 10 سال دوباره شاهد ورود آب بوده و هیبت هنوز خشک قسمت های عمده این تالاب قصه پر غصه تالاب ها و دشت های تشنه کشور را بازگو می کند.

دانلود سریال

آخرین اخبار ورزشی