کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام
رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.

کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.
کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

گوشی موبایل