کانال رسمی غلام محمد زارعی در تلگرام

کانال رسمی غلام محمد زارعی در تلگرام
غلام محمد زارعی نماینده دوره نهم ومنتخب دور دهم مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی دارای مدرک تحصلیی فوق لیسانس اقتصاد ، دارای چهار فرزندو عضو کمیسیون صنایع و …

کانال رسمی غلام محمد زارعی در تلگرام

غلام محمد زارعی نماینده دوره نهم ومنتخب دور دهم مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی دارای مدرک تحصلیی فوق لیسانس اقتصاد ، دارای چهار فرزندو عضو کمیسیون صنایع و …
کانال رسمی غلام محمد زارعی در تلگرام

اخبار دنیای دیجیتال

دانلود فیلم خارجی