کاریکاتور/ در حاشیه ممنوع التصویری تلگرام

در حاشیه انتشار بخشنامه ای که بعد از انتخابات منتشر و در آن نام بردن از تلگرام در تلویزیون ممنوع شد، این کاریکاتور منتشر شده است.

میهن دانلود

شهرداری