کاربران شبکه های جتماعی؛ آیا چت های شبکه های موبایلی رصد می شوند؟

برخی از کاربران شبکه های مجازی نرم افزارهای ارتباطی خارجی را به نمونه های محدود داخلی ترجیح داده و بر این باورند که امکان رصد فعالیت هایشان در شبکه های خارجی کمتر است اما صحبت های مسئولان خلاف این تصور را ثابت می کند.

به گزارش سرویس علم وفناوری “سنگرما” آمار دقیقی از تعداد کاربران شبکه هایی مانند تلگرام در دسترس نیست با این وجود پیش از این وزیر ارتباطات از فعالیت حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیون مشترک موبایل ایرانی در این شبکه خبر داده بود.
از سوی دیگر طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتقال روزانه ۲۰۰ …

اتوبیوگرافی

مرجع سلامتی