کاربران توییتر، باسوادتر و باهوش ترند؟!

کاربران توییتر، باسوادتر و باهوش ترند؟!
مجله اینترنتی ندا آنلاین:
هفته نامه تماشاگران امروز – احسان نادرپور: مدتی هست کاربران جوان شبکه های اجتماعی به سمت توییتر مهاجرت می کنند و سیر استقبال از توییتر در ایران روند افزایشی به خود گرفته هست. توییت بازها نقش تاثیرگذاری را در شبکه های مجازی ایفا می کنند و اکثر موج های اینترنتی، سوژه شدن ها و کمپین های مجازی، از توییتر شروع می شود و بعد به سمت تلگرام می رود و رسانه ای می شود.
برای تحلیل این اتفاق به سراغ حسین درخشان رفتیم، کسی که به عنوان یکی از اولین وبلاگ نویسان ایران شناخته می شود. حسین …

کاربران توییتر، باسوادتر و باهوش ترند؟!

مجله اینترنتی ندا آنلاین:
هفته نامه تماشاگران امروز – احسان نادرپور: مدتی هست کاربران جوان شبکه های اجتماعی به سمت توییتر مهاجرت می کنند و سیر استقبال از توییتر در ایران روند افزایشی به خود گرفته هست. توییت بازها نقش تاثیرگذاری را در شبکه های مجازی ایفا می کنند و اکثر موج های اینترنتی، سوژه شدن ها و کمپین های مجازی، از توییتر شروع می شود و بعد به سمت تلگرام می رود و رسانه ای می شود.
برای تحلیل این اتفاق به سراغ حسین درخشان رفتیم، کسی که به عنوان یکی از اولین وبلاگ نویسان ایران شناخته می شود. حسین …
کاربران توییتر، باسوادتر و باهوش ترند؟!