چه کسانی به تلگرام من دسترسی دارند؟

چه کسانی به تلگرام من دسترسی دارند؟
وکیل ملت: تلگرام در ایران بیش از 20 میلیون کاربر دارد. این یعنی اکثر کسانی که از پیام رسان های اینترنتی استفاده می کنند به احتمال تلگرام هم دارند. همین گستردگی برای هکرها موضوع جالبی است تا سرگرم شوند. هر چند وقت یکبار هم خبری از هک شدن این پیام رسان در خبرگذاری ها منتشر می شود که البته تلگرام زیر بار نمی رود و این اتفاق را به گردن کوتاهی مردم و ضعف امنیتی اوپراتورهای موبایل می اندازد.

چه کسانی به تلگرام من دسترسی دارند؟

وکیل ملت: تلگرام در ایران بیش از 20 میلیون کاربر دارد. این یعنی اکثر کسانی که از پیام رسان های اینترنتی استفاده می کنند به احتمال تلگرام هم دارند. همین گستردگی برای هکرها موضوع جالبی است تا سرگرم شوند. هر چند وقت یکبار هم خبری از هک شدن این پیام رسان در خبرگذاری ها منتشر می شود که البته تلگرام زیر بار نمی رود و این اتفاق را به گردن کوتاهی مردم و ضعف امنیتی اوپراتورهای موبایل می اندازد.
چه کسانی به تلگرام من دسترسی دارند؟

دانلود سریال و آهنگ