چنگیز جنگلی رجزخوان دستگیر شد + عکس

مرد شرور معروف به «چنگیز جنگلی» که با انتشار فیلمی در تلگرام برای «شاه مازندران» رجزخوانی کرده بود در کلبه جنگلی خود دستگیر شد.

تکنولوژی جدید

شبکه خانگی