چرا این روزها پشت سرهم هک می شویم؟

چرا این روزها پشت سرهم هک می شویم؟
اگر پیگیر اخبار فناوری و اینترنت بوده باشید، حتما متوجه شدید در دو ماه اخیر خبرهای افشای اطلاعات و رمزعبور و حساب های کاربران، هک سایت های ایرانی و از سرویس خارج شدن برخی سرورها و هاست ها و خبرهای دیگر از این دست مانند هک تلگرام و اپراتورهای تلفن همراه به طرز چشم گیری افزایش یافته است.
از سوی دیگر، اینترنت حال خوبی ندارد و یک روز برخی سایت های بزرگ با رتبه های زیر صد ایران باز نمی شوند و مشکل DNS دارند و فردا سرعت اینترنت کاهش ملموسی دارد و اتفاقاتی نظیر این ها که هم برای خواننده ها و هم برای مدیران …

چرا این روزها پشت سرهم هک می شویم؟

اگر پیگیر اخبار فناوری و اینترنت بوده باشید، حتما متوجه شدید در دو ماه اخیر خبرهای افشای اطلاعات و رمزعبور و حساب های کاربران، هک سایت های ایرانی و از سرویس خارج شدن برخی سرورها و هاست ها و خبرهای دیگر از این دست مانند هک تلگرام و اپراتورهای تلفن همراه به طرز چشم گیری افزایش یافته است.
از سوی دیگر، اینترنت حال خوبی ندارد و یک روز برخی سایت های بزرگ با رتبه های زیر صد ایران باز نمی شوند و مشکل DNS دارند و فردا سرعت اینترنت کاهش ملموسی دارد و اتفاقاتی نظیر این ها که هم برای خواننده ها و هم برای مدیران …
چرا این روزها پشت سرهم هک می شویم؟

مرجع توریسم