پیرمرد آمریکایی همسر و نوه اش را کشت

پیرمرد آمریکایی همسر و نوه اش را کشت
رکنا: یک پیرمرد آمریکایی در تیراندازی در آلابامای آمریکا، همسر و نوه اش را به قتل رساند.
به نقل از پایگاه اینترنتی ای .بی.سی، در تیراندازی در ایالت آلاباما Alabama در آمریکا، دو تن کشته شدند.این تیراندازی در شهر توسکالوسا TUSCALOOSAروی داد و در جریان آن مردی شصت و شش ساله زن و نوه اش را به ضرب گلوله کشت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در رکنا.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

پیرمرد آمریکایی همسر و نوه اش را کشت

رکنا: یک پیرمرد آمریکایی در تیراندازی در آلابامای آمریکا، همسر و نوه اش را به قتل رساند.
به نقل از پایگاه اینترنتی ای .بی.سی، در تیراندازی در ایالت آلاباما Alabama در آمریکا، دو تن کشته شدند.این تیراندازی در شهر توسکالوسا TUSCALOOSAروی داد و در جریان آن مردی شصت و شش ساله زن و نوه اش را به ضرب گلوله کشت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در رکنا.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
پیرمرد آمریکایی همسر و نوه اش را کشت

مرکز فیلم