پیرزنی که رویایش را محقق کرد

پیرزنی که رویایش را محقق کرد
«کلمبوس تلگرام» نوشت: «اینا کلر فریشولتز» پیرزنی ۸۳ ساله است که در این سن بالا به چاپ اولین کتاب خود اقدام کرده است.
این نویسنده آمریکایی درباره تجربه جدیدش می گوید: چاپ این کتاب بزرگترین خوشی زندگی من است. تنها یک چیز می تواند من را خوشحال تر کند و آن هم چاپ آن به صورت سه بعدی است.
او می افزاید: خوشحالم که کتابم برای دیگران حس خوبی به همراه داشته و آن ها هم از خواندن آن لذت می برند.
نام کتاب «فریشولتز»، «ماجراجویی بزرگ سالتی» است. این کتاب کودک درباره توله سگی تنها به نام «سالتی» نوشته شده که با کم …

پیرزنی که رویایش را محقق کرد

«کلمبوس تلگرام» نوشت: «اینا کلر فریشولتز» پیرزنی ۸۳ ساله است که در این سن بالا به چاپ اولین کتاب خود اقدام کرده است.
این نویسنده آمریکایی درباره تجربه جدیدش می گوید: چاپ این کتاب بزرگترین خوشی زندگی من است. تنها یک چیز می تواند من را خوشحال تر کند و آن هم چاپ آن به صورت سه بعدی است.
او می افزاید: خوشحالم که کتابم برای دیگران حس خوبی به همراه داشته و آن ها هم از خواندن آن لذت می برند.
نام کتاب «فریشولتز»، «ماجراجویی بزرگ سالتی» است. این کتاب کودک درباره توله سگی تنها به نام «سالتی» نوشته شده که با کم …
پیرزنی که رویایش را محقق کرد

سیستم اطلاع رسانی