پژو عصبانی گوسفندان را تار و مار کرد

پژو عصبانی گوسفندان را تار و مار کرد
رکنا:در پی برخورد خودروی پژو با گله ,۵راس گوسفند را تلف کرد و این حادثه تصادف دیگری را نیز رقم زد.
به گزارش رکنا این حادثه عصر روز گذشته در جاده آسمان اباد به سرابله (استان ایلام) به وقوع پیوست که در ان خودرپی پژو با گله احشام برخورد و ۵راس گوسفند تلف شد.
در این حادثه سه خودروی عبوری توقف کرده بودند تاکمک کنند. اما ناگهان خودروی تریلر سر رسید و با این خودروها برخورد کرد برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

پژو عصبانی گوسفندان را تار و مار کرد

رکنا:در پی برخورد خودروی پژو با گله ,۵راس گوسفند را تلف کرد و این حادثه تصادف دیگری را نیز رقم زد.
به گزارش رکنا این حادثه عصر روز گذشته در جاده آسمان اباد به سرابله (استان ایلام) به وقوع پیوست که در ان خودرپی پژو با گله احشام برخورد و ۵راس گوسفند تلف شد.
در این حادثه سه خودروی عبوری توقف کرده بودند تاکمک کنند. اما ناگهان خودروی تریلر سر رسید و با این خودروها برخورد کرد برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
پژو عصبانی گوسفندان را تار و مار کرد