پلیس سه نفر را دستگیر کرد/ بیانیه داعش

پلیس سه نفر را دستگیر کرد/ بیانیه داعش
به گزارش جام نیوز ، پلیس فرانس سه نفر را در نیس و در ارتباط با حمله تروریستی با کامیون به شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه دستگیر کرد.
خبرگزاری رویترز ( Reuters ) نوشت: داعش روز شنبه، مسئولیت حمله با کامیون در شهر نیس فرانسه را برعهده گرفت.
در ادامه این گزارش آمده است: در همین حال، پلیس فرانسه سه تن را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده است؛ حمله ای که دست کم جان 84 نفر را گرفته است.
رویترز افزود: خبرگزاری اعماق که از داعش حمایت می کند با صدور بیانیه ای از طریق حساب تلگرام خود اعلام کرده، شخصی ک …

پلیس سه نفر را دستگیر کرد/ بیانیه داعش

به گزارش جام نیوز ، پلیس فرانس سه نفر را در نیس و در ارتباط با حمله تروریستی با کامیون به شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه دستگیر کرد.
خبرگزاری رویترز ( Reuters ) نوشت: داعش روز شنبه، مسئولیت حمله با کامیون در شهر نیس فرانسه را برعهده گرفت.
در ادامه این گزارش آمده است: در همین حال، پلیس فرانسه سه تن را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده است؛ حمله ای که دست کم جان 84 نفر را گرفته است.
رویترز افزود: خبرگزاری اعماق که از داعش حمایت می کند با صدور بیانیه ای از طریق حساب تلگرام خود اعلام کرده، شخصی ک …
پلیس سه نفر را دستگیر کرد/ بیانیه داعش

کرمان نیوز