پشت پرده تلگرام/ نگاهی متفاوت به محبوب ترین پیام رسان این روزهای ایرانی ها

پشت پرده تلگرام/ نگاهی متفاوت به محبوب ترین پیام رسان این روزهای ایرانی ها
ر بخش اول این گزارش، به تشریح مختصرِ مدل درآمدزایی پیام رسان ها پرداختیم. در این مطلب به صورت خاص به مهمترین پیام رسان فعال در کشور خودمان یعنی «تلگرام» می پردازیم و در ادامه به ارتباط انقلاب موبایلی کنونی با دولت ها و حوزه سیاست اشاره می کنیم.

پشت پرده تلگرام/ نگاهی متفاوت به محبوب ترین پیام رسان این روزهای ایرانی ها

ر بخش اول این گزارش، به تشریح مختصرِ مدل درآمدزایی پیام رسان ها پرداختیم. در این مطلب به صورت خاص به مهمترین پیام رسان فعال در کشور خودمان یعنی «تلگرام» می پردازیم و در ادامه به ارتباط انقلاب موبایلی کنونی با دولت ها و حوزه سیاست اشاره می کنیم.
پشت پرده تلگرام/ نگاهی متفاوت به محبوب ترین پیام رسان این روزهای ایرانی ها

خرید بک لینک رنک 2

مرجع سلامتی