پشت نقاب زیبای کاندیداهای اصولگرا

این روزها در شبکه موبایلی – اجتماعی تلگرام کمپینی دست
به دست می شود که بسیار به دل می نشیند. این کمپین عــنــوان
«یادت نره» را با خود یدک می کشد. کمپین
فوق در قالب عکس ها و نوشته های مختلف به مردم یادآوری می کند آنچه بر آنان طی 10 سال گذشته رفته است چه بوده و چگونه به امروز و این نقطه رسیده اند. مثلا در یکی از این کمپین ها
آمده بود آن نماینده ای که به سمت علی مطهری حمله ور شده بود تا او را
به خاطر نطق اش کتک بزند کاندیدا
شده است پس آهای مردم! مراقب
باشید مجددا چنین فردی بر صندلی های
سبز …

شهر خبر

ترانه