پسر پرحاشیه تلگرام آزاد شد/ توضیح فرمانده پلیس فتا در مورد شعار (پلیس فتا حواسش به همه چی هست)

مازندمجلس: وی درخصوص شعار «پلیس فتا حواسش به همه چی هست»، گفت: مدتی با همکاران به فکر آن بودیم که شعاری برای پلیس فتا انتخاب کنیم که در نتیجه «پلیس فتا سایه سار امنیت در فضای مجازی» را انتخاب کرده و ترویج دادیم اما دست بر قضا شرایطی اتفاق افتاد که مردم خودشان«پلیس فتا حواسش به همه چی هست» را به عنوان یک شعار عنوان کردند که این موضوع تکلیف ما را سنگین تر کرد

دانلود فیلم جدید

مجله اتومبیل