پسر جوان مرا به خانه مجردیش برد وآزار و اذیتم کرد/ او از من خواست تا با دوستش هم رابطه داشته باشم

پسر جوان مرا به خانه مجردیش برد وآزار و اذیتم کرد/ او از من خواست تا با دوستش هم رابطه داشته باشم
به گزارش سرویس حوادث “جام نیوز“، دادستان عمومی و انقلاب شیروان در این باره گفت: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که توسط اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا […]

پسر جوان مرا به خانه مجردیش برد وآزار و اذیتم کرد/ او از من خواست تا با دوستش هم رابطه داشته باشم

به گزارش سرویس حوادث “جام نیوز“، دادستان عمومی و انقلاب شیروان در این باره گفت: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که توسط اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا […]
پسر جوان مرا به خانه مجردیش برد وآزار و اذیتم کرد/ او از من خواست تا با دوستش هم رابطه داشته باشم

پرس نیوز