وقتی سر قرار رفتم به جای دختر مورد علاقه ام پدرش آمده بود

وقتی سر قرار رفتم به جای دختر مورد علاقه ام پدرش آمده بود
پسر نوجوان که از طریق تلگرام با دختری آشنا شده بود وقتی برای دیدار با دختر مورد علاقه اش به محل قرار می رفت نمی دانست چه سرنوشت شومی درانتظارش است.

وقتی سر قرار رفتم به جای دختر مورد علاقه ام پدرش آمده بود

پسر نوجوان که از طریق تلگرام با دختری آشنا شده بود وقتی برای دیدار با دختر مورد علاقه اش به محل قرار می رفت نمی دانست چه سرنوشت شومی درانتظارش است.
وقتی سر قرار رفتم به جای دختر مورد علاقه ام پدرش آمده بود

بازار بورس