وقتی حامیان داعش از هاشمی و اصلاح طلبان حمایت می کنند+فیلم

این روزها در هیاهوی شبکه های اجتماعی و در صدر آنها تلگرام به موضوعات جالب عجیبی بر میخوریم.شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز که به اهمیت این انتخابات و نتایج آن برای خود معترفند نیز فعالیتهایی را در دستور کار قرار داده اند. فعالیتهایی که در آن حمایت از شخصیتها و جریان های سیاسی خاص در داخل کشور، نسخه پیچی و دستور العمل نویسی برای مردم و همچنین تخریب برخی نهادهای جمهوری اسلامی دیده میشود. در میان انبوه این شبکه ها، اخیرا، شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان کلمه (وابسته به وهابیت سعودی) در طی چند برنامه اخیر خود

تکنولوژی جدید

مجله اتومبیل