وعده های دروغین پسر شیطان صفت| این دختر ۵ روز هدف آزارگری ۲ جوان بود

وعده های دروغین پسر شیطان صفت| این دختر ۵ روز هدف آزارگری ۲ جوان بود
دختر دانش آموز که تحمل سختگیری های خانواده اش را نداشت به پسر جوانی که در تلگرام آشنا شده بود پناه برد اما این پسر و همدستش ۵ روز دختر نوجوان را هدف آزار و اذیت هایشان قرار دادند.
چندی پیش پدر و مادری در تماس با ماموران پلیس مشهد از ناپدید شدن دختر نوجوانشان به نام مینا خبر دادند و تیمی از ماموران برای بررسی های ویژه وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست پی بردند که دختر نوجوان پس از سرقت از خانه پدری پا به فرار گذاشته و همین کافی بود تا شماره موبایل این دختر جوان هدف تحقیق قرار گیرد.
در این مرحله مشخص …

وعده های دروغین پسر شیطان صفت| این دختر ۵ روز هدف آزارگری ۲ جوان بود

دختر دانش آموز که تحمل سختگیری های خانواده اش را نداشت به پسر جوانی که در تلگرام آشنا شده بود پناه برد اما این پسر و همدستش ۵ روز دختر نوجوان را هدف آزار و اذیت هایشان قرار دادند.
چندی پیش پدر و مادری در تماس با ماموران پلیس مشهد از ناپدید شدن دختر نوجوانشان به نام مینا خبر دادند و تیمی از ماموران برای بررسی های ویژه وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست پی بردند که دختر نوجوان پس از سرقت از خانه پدری پا به فرار گذاشته و همین کافی بود تا شماره موبایل این دختر جوان هدف تحقیق قرار گیرد.
در این مرحله مشخص …
وعده های دروغین پسر شیطان صفت| این دختر ۵ روز هدف آزارگری ۲ جوان بود