وزیر ارتباطات: قطعی اینترنت و تلگرام نداشته ایم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعی اینترنت و تلگرام در فرایند انتخابات را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.

سایت خبری زندگی

هنر