واکنش سخنگوی شورای نگهبان به شیطنت باشگاه خبرنگاران جوان

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به شیطنت باشگاه خبرنگاران جوان
به گزارش دولت بهار در پی انتشار مصاحبه عباسعلی کدخدایی در باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرام خود نوشت:
باسمه تعالی
اصل اول در خبر رسانی وجود اعتماد و صداقت است و باید البته دو سویه باشد، موضوعی که در دور جدید بر آن تاکید ورزیده و همگان از جمله خودم را به آن توصیه کرده ام.
امروز خبری از من توسط یکی از خبرگزاریها منتشر شد که دقیق نبود و البته خوشبختانه بلافاصله دوستان خبرگزاری آن را تصحیح کردند که نشان از صداقت آنها داشت. انشاالله دیگر موجبی فراهم نشود تا از این گلایه ها بوجود آید. …

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به شیطنت باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش دولت بهار در پی انتشار مصاحبه عباسعلی کدخدایی در باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرام خود نوشت:
باسمه تعالی
اصل اول در خبر رسانی وجود اعتماد و صداقت است و باید البته دو سویه باشد، موضوعی که در دور جدید بر آن تاکید ورزیده و همگان از جمله خودم را به آن توصیه کرده ام.
امروز خبری از من توسط یکی از خبرگزاریها منتشر شد که دقیق نبود و البته خوشبختانه بلافاصله دوستان خبرگزاری آن را تصحیح کردند که نشان از صداقت آنها داشت. انشاالله دیگر موجبی فراهم نشود تا از این گلایه ها بوجود آید. …
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به شیطنت باشگاه خبرنگاران جوان