واکنش خرم آبادی به خبر فیلترینگ تلگرام

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به خبر فیلتر شدن «تلگرام» در روز انتخابات واکنش نشان داد.

پرس نیوز

مدرسه